top of page

De laatste trein

De spoorweg had een belangrijke plaats in de ontwikkeling van België in de 19de en 20ste eeuw. De ijzeren weg beïnvloedde niet alleen de mobiliteit, maar ook de economie, de demografie, het sociale en culturele leven. Plattelandsgebieden en afgelegen steden traden uit hun isolatie. Ook voor Bouillon was de komst van een spoorweg een zegen.

De laatste trein
bottom of page